Advertenties
Advertenties

Vertaler is een verantwoordelijke en hoog gekwalificeerde functie

Een vertaler kan zich op allerlei gebieden begeven. Het vertalen van een tekst van de ene in de andere taal is vaak hoog gekwalificeerd werk. Het is niet voor niets dat tolken beëdigd moeten worden voordat ze als vertaler of tolk aan belangrijke gesprekken tussen bijvoorbeeld regeringsleiders mogen deelnemen. In de eerste plaats uiteraard omdat als een vertaler een fout maakt, dit verregaande gevolgen kan hebben. Daarom worden alleen tolken van het allerhoogste niveau voor dit soort gesprekken gebruikt.

Vind een betrouwbare vertaler

In de tweede plaats zouden kwaadwillenden een vertaler kunnen omkopen om expres een aantal zinnen verkeerd te vertalen zodat het gesprek tussen twee hooggeplaatste personen hierdoor beïnvloed wordt in de richting die de omkoper wenst. Ook de vertaler zelf zou dit kunnen doen omdat hij belang heeft bij het gesprek.

Dus vertalers van dit soort gesprekken worden terecht grondig gecheckt op hun betrouwbaarheid.
Ten derde moet de inhoud van dergelijke gesprekken natuurlijk zeer vertrouwelijk behandeld worden en anderen zouden er wel eens veel geld voor over kunnen hebben om de inhoud van een gesprek te weten te komen. Ook het vertalen van officiële documenten valt onder de bevoegdheid van een beëdigde vertaler. Het belang hiervan laat zich al snel raden.

In het Europese parlement moeten steeds wetten en regelgeving vertaald worden in de talen van alle deelnemende landen evenals de debatten. Hierbij is een goed begrip van de tekst (die vaak juridisch van aard is) en een loepzuivere vertaling van het hoogste belang.
Maar denk ook aan de vertaling van contracten die er tussen multinationals worden afgesloten. Ook hier is een goed begrip en zorgvuldigheid een vereiste. Het elkaar niet begrijpen kan al snel leiden tot een verschillende interpretatie van een contract en dat wil nogal eens zeggen dat er een dure gang naar de rechter nodig is om uit te maken welke interpretatie de juiste is. Besparen op een goede vertaler, kan hier dus wel eens duurkoop blijken te zijn.

Fictie vertaler

Een ander gebied waar vertalers veel aan het werk zijn is de literatuur. Het vertalen van fictie en non fictie vraagt niet alleen een zuiver gevoel voor wat de schrijver bedoeld bij fictie, maar ook de nodige kennis over het onderwerp bij non fictie. Om een boek over autotechniek of over sterrenkunde te kunnen vertalen, zal de vertaler zich de termen die in dit soort vakgebieden worden gebruikt eigen moeten maken om een goede vertaling af te leveren. De vertaler heeft dan niet alleen te maken met een letterlijke vertaling maar zal bij fictie ook nog eens de cultuur van waaruit een boek geschreven is een “vertaling” moeten geven naar de cultuur van het land waarvoor hij of zij het boek vertaald.

Gedicht vertaling

Een soms ingewikkeld onderwerp hierbij is het vertalen van gezegden en spreekwoorden. De meeste spreekwoorden en gezegden kunnen niet zo maar één op één vertaald worden. In Nederland zijn er bijvoorbeeld veel gezegden die uit de scheepvaart stammen (het roer recht houden), die in landen waar scheepvaart veel minder prominent aanwezig is, niet zomaar begrepen worden.
Een vak apart is het vertalen van poëzie. Hier is een letterlijk één op één vertaling eigenlijk nooit correct. Het gebruik van rijmwoorden, de cadans van een gedicht, het gebruik van beeldspraak zijn allemaal belangrijke onderdelen van een gedicht, die bij een simpele vertaling verloren gaan.

De goede vertaler weet zich het gedicht eerst helemaal eigen te maken en deze aspecten van het gedicht op zo’n manier over te brengen dat de lezer hiervan een soortgelijke ervaring heeft als de lezer in het land van oorsprong. Extra moeilijkheid hierbij voor de vertaler is dat elk goed gedicht op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd, dus de interpretatie van de vertaler zelf, mag ook niet te duidelijk naar voren komen, omdat dit de lezer teveel op hetzelfde pad stuurt en het gedicht daarmee aan waarde verliest. Dit betekent voor de vertaler dus dat hij of zij spitsroeden moet lopen.