Het al dan niet correct vertalen van beschrijvingen van producten of diensten is van cruciaal belang voor een bedrijf dat op zoek is naar internationale verkoopkanalen. Aangezien nauwkeurige en passende vertalingen onontbeerlijk zijn voor een effectieve lokalisatie, moeten bedrijven bekwame vertalers vinden. Vandaag de dag kijken we naar de vaardigheden die competente vertalers bezitten.

Hoge Talenkennis

Vertalers worden over het algemeen geacht een grote kennis van een vreemde taal te hebben. Maar dat is niet de enige vaardigheid die van hen wordt gevraagd. Van vertalers wordt niet alleen de vaardigheid gevraagd om een vreemde taal te begrijpen, maar ook de vaardigheid om de diepere betekenis van woorden te begrijpen en ze op een gepaste manier te formuleren. Met andere woorden, dit is om de oorspronkelijke tekst te begrijpen in termen van culturele en conceptuele verschillen en deze in de doeltaal te reconstrueren.

Om vertalers met een hoog taalkundig potentieel in dienst te nemen, zoals hier vermeld, staat Arc Communications alleen de registratie toe van degenen die geslaagd zijn voor ons strenge proefexamen, dat slechts 5% van de sollicitanten slaagt. We rangschikken onze vertalers ook op basis van evaluaties van hun werk en geven regelmatig feedback, met als doel hun vaardigheden te verbeteren.

Vaardigheid om nauwkeurig en zonder fouten te kunnen vertalen

Het vermogen om zonder fouten te vertalen is een cruciaal aspect voor een professionele vertaler. Fouten in de juiste zelfstandige naamwoorden of cijfers kunnen leiden tot fatale verliezen in het bedrijfsleven. Vertalers moeten zeer attent zijn.

Arc Communications streeft ernaar vertaalfouten te elimineren door correctoren de vertaling in detail te laten controleren en door vertalers het werk te laten overdoen indien nodig. We beperken fouten tot een minimum door het uitvoeren van dergelijke processen voor proeflezen.

Vermogen om te vertalen met de klant en gebruikers in gedachten

Alleen het vertalen van een bepaalde tekst is nog geen professionele vertaler. Het vermogen om samen met de klant en zijn gebruikers te vertalen in een bepaalde context definieert een professionele vertaler met een hoge competentie.

Dit vermogen kan alleen worden bereikt door geavanceerde communicatieve vaardigheden, nauwe communicatie met de klant en het nauwkeurig identificeren van zijn behoeften. Het is met deze vaardigheid dat bedrijven de vertaler als zakelijke partner vertrouwen en hem/haar projecten toevertrouwen.

Samenvatting

In deze tijd van internationalisering is het lokaliseren van producten en diensten een uitdaging voor veel bedrijven. Het vinden van bekwame vertalers is een vereiste voor bedrijven die oog hebben voor wereldwijde expansie. De sleutel tot succesvolle globalisering zou zijn om te weten welke vaardigheden van vertalers vereist zijn, zoals hierboven vermeld.