Vertalen

vertaal tekst, engels nederlands zinnen vertalen google, vertalen nu

Advertenties
Advertenties

Hoe gebruik je deze online vertalen?
Het is gemakkelijk om onze online vertalen te gebruiken. Het maakt niet uit of je iets vanaf een website of vanaf een lesboek wilt proberen te vertalen. Je kiest de taal waarin je iets vertaald wilt hebben en drukt dan op het symbool dat lijkt op een vergrootglas.

Vertalen nederlans engels

Met deze vertaling hoef je niet eens te weten wat de originele taal is, je hoeft dus niet te weten of het Thai of Koreaans is. Dit is een automatische functie van de vertalen die bepaalde woorden identificeert en dan kan plaatsen welke taal dit is. Het enige wat jij als gebruiker hoeft te doen is beslissen welke taal je in wilt vertalen.

Hoe betrouwbaar en nauwkeurig is de vertalen?

Dit is natuurlijk een belangrijke vraag, als je iets vertaald in deze online vertalen, kun je er dan ook vanuit gaan dat wat je leest correct is. Natuurlijk hoeven we enkel naar onze eigen taal te kijken en we weten gelijk dat er bepaalde woorden zijn die veel verschillende betekenissen hebben. Daarnaast zou bijvoorbeeld ook een spreekwoord als “Eén zwaluw maakt nog geen zomer” zonder de juiste context voor mensen niet begrijpelijk zijn.

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk dat machines dit voor ons doen. Dit is één van de weinige voordelen die een menselijke vertaling nog heeft. Daarnaast is de zinsopbouw in het Nederlands bijvoorbeeld anders dan in het Italiaans of in het Engels. Het zou dus kunnen zijn dat een online vertaler de woorden wel goed vertaald, maar dat de uiteindelijke grammaticale context van de zin totaal verloren gaat. Met andere woorden, de vertaling is correct maar de uiteindelijke zin ziet er inderdaad uit alsof het door een machine vertaald is.

Gelukkig wordt dit ook steeds beter. Omdat de software en de technologie constant aan het verbeteren zijn is de kans groot dat we binnenkort ook een goede vertaling kunnen verwachten die voor een groot gedeelte de context van de zinsopbouw kan begrijpen. Er zijn een paar online vertalers te kiezen. Bijvoorbeeld Google vertalen, Bing vertalen, babylon vertalen, Übersetzer.nuOversetter.nuTraduzir en ga zo maar door

Voor wie is deze vorm van vertalen belangrijk?

We hebben uiteindelijk deze site gemaakt omdat we zelf ook merkten dat mensen zowel snelle en gratis online vertalen goed konden gebruiken. Elke dag gebruiken mensen onze site in plaats van woordenboeken om woorden, zinnen, en zelfs hele teksten te kunnen vertalen. Stel je voor dat je bijvoorbeeld een interessant aanbod zit in het Spaans of het Italiaans, een taal die je niet beheerst. Op dat moment kun je heel gemakkelijk zien wat de inhoud is, gewoon dankzij onze online vertalen. Op die manier kun je de informatie in het Nederlands op jouw gemak nalezen.

Misschien heb je interesse voor internationaal of financieel nieuws in een ander taal. Ook op dat moment gebruik je onze site, vertaal je de informatie in het Nederlands, en je merkt al snel dat je gewoon de perspectief zelf ook beter zal begrijpen. Het Spaanse woord voor vertaling is traductor

OK, maar hoe werkt het work vertalen?

Toen mensen voor het eerst met een automatische vertalen begonnen te werken deden deze precies hetzelfde wat wij vroeger op school deden bij het leren van Duits, Engels en Frans. Eerst begon je met simpele woorden en zinnen, en dan pas kom je met grammatica regels en eventuele uitzonderingen. Dit is precies wat wij als mens leren, en zo leerde de computer dus ook.

Het probleem is echter dat er verschrikkelijk veel regels zijn. Denk bijvoorbeeld in Nederland alleen maar aan ‘t’ of ‘dt’. Dit zorgde in het begin voor slordige vertalingen, maar ook voor extreem trage vertalingen. Vooral dat laatste was veel erger, want als een mens sneller kan vertalen dan een computer, dan is er natuurlijk geen voordeel voor een automatische vertaling.

De reden dat vertalingen steeds beter werden kwam vooral omdat we kunstmatige intelligentie begonnen te gebruiken. Dit betekend dat de vertaler begon te leren van bepaalde regels. Bij elke vertalen, of het nu een website of een boek was, werd de vertalen beter bij het selecteren van de juiste context en grammaticale regels.

Klinkt goed – wat heb ik nodig?

Het enige wat je nodig hebt om onze vertaling te gebruiken is een verbinding met het Internet. Je kunt zelfs onze website altijd en overal gebruiken. Je kunt een desktop computer, laptop, smartphone of zelfs een tablet gebruiken. Ook als je dus op het strand zit in een vreemd land kun je met één druk op de knop precies die lunchspecial bestellen die jij wilt. Dit omdat je via ons de juiste woorden kan vertalen.

Is uw vertalen hulpmiddel beter dan anderen?

Er zijn tegenwoordig veel verschillende online vertalingsprogramma’s beschikbaar. Echter, veel van deze programma’s komen vaak op de proppen met een vertaling die niet correct is. Mensen die bij ons vertalen gebruik een van de beste manieren van online vertalen die er is. We kunnen je helpen, of je nu Duits, Engels, Frans, of Spaans probeert te vertalen. We kunnen helpen vertalen in maar liefst 39 verschillende talen.

Menselijke vertalers en machine vertalen

Het vertalen van teksten is één van de gebieden waar de opkomst van de computer en het internet grote veranderingen te weeg heeft gebracht. Was het vertalen van teksten vroeger vooral voorbehouden voor tolken en professionele vertalen, die hiervoor vaak langdurige studies achter de rug hadden, waarin ze vooral heel veel woorden uit hun hoofd moesten leren. Tegenwoordig is met behulp van het internet het al een stuk eenvoudiger geworden voor iedereen om een tekst uit een vreemde taal over te zetten in onze taal. Je kunt op het internet met één klik de vertalen van een woord opzoeken. Daarnaast zijn er ook sites en programma’s waarmee je een heel stuk tekst in één keer kunt vertalen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit nog zeker geen perfecte vertalen oplevert. Hierbij doen zich namelijk twee grote problemen voor. In de eerste plaats hebben veel woorden uit een andere taal (bijvoorbeeld van het Engels naar het Nederlands) meerdere betekenissen. Neem het Engelse woord “put” , dit kan betekenen: stoppen, plaatsen, leggen, stellen, zetten, aanspannen, steken. Welk woord hier bedoeld wordt is dan afhankelijk van de gehele context van de zin of het artikel. Om hierin de juiste vertaling te kiezen, heb je een vertaalprogramma nodig, dat deze context kan herkennen. Zo’n programma bestaat zover ik weet nog niet. De vertaler moet meestal aangeven wat het goede woord is.

Vertalen grammatica

Een tweede groot probleem bij vertaal – programma’s zijn de grammaticaregels, die per taal nogal verschillend kunnen zijn en daaruit vloeit, naast andere fouten, vaak een verkeerde volgorde van de woorden voort of een verkeerde verbuiging van werkwoorden. Natuurlijk blijven de ontwikkelingen ook op dit gebied elkaar opvolgen en we moeten niet uitsluiten dat voor deze twee grote problemen er ook nog eens een acceptabele oplossing gevonden zal worden.

Vooralsnog kun je de huidige vertaalprogramma’s vooral zien als een handig hulpmiddel bij het vertalen van teksten. In de bekende sciencefiction serie: “Star Trek” , werd het probleem van communiceren met buitenaardse wezens opgelost door het introduceren van een vertalen – machine die binnen no time de vreemde geluiden die de aliens voortbrachten omzette in mooie Engelse zinnen.

Die oplossing lijkt vooralsnog ver in de toekomst te liggen. Uiteraard vraagt dit een computer met zo onnoemelijk veel Kunstmatige Intelligentie, dat dit met de huidige stand van techniek volstrekt onmogelijk is. Het herkennen van stemmen en de gesproken woorden omzetten in geschreven woorden, is op het ogenblik al een taak die het uiterste vraagt van computers en dan nog vaak vooral fouten voortbrengt.

Vervolgens is er de aanname dat alle talen (ook die mogelijk op andere planeten gebruikt worden) een grondslag hebben die hetzelfde is en daardoor via een set regels voor computers toegankelijk worden.. Het moet uiteraard nog maar blijken of talen zich op alle planeten op een gelijksoortige manier ontwikkelen, zodat onderlinge communicatie tussen planeten mogelijk is. Vooralsnog moeten we de eerste bacterie op een andere planeet nog vinden, en die praten überhaupt niet.

De oplossing in “Star Trek” is overigens wel galanter dan in veel andere sciencefiction verhalen of series, waarbij er voor het gemak maar van wordt uitgegaan dat iedereen in het heelal Engels spreekt.
Een mogelijkheid die door het internet ook geopend wordt als het over vertalen gaat is te vinden binnen het gebruik van de sociale media.

Vertalen in Facebook

Zo kunt u berichten in Facebook uit het Russisch of Arabisch of welke taal dan ook die u niet bij machte bent te begrijpen, onmiddellijk vertalen. Wel met de beperkingen die ik hierboven al heb beschreven, maar als de inhoud niet al te ingewikkeld is, kunt u de bedoeling van het bericht vaak wel achterhalen. Dit is een ontwikkeling, waarvan over enige tijd zal blijken dat deze van grote invloed is op de communicatie tussen mensen. Zeker als de kwaliteit van de vertalingen nog verder toeneemt, zal dit de taalbarrière tussen groepen mensen kunnen slechten en communicatie en begrip tussen hen bevorderen.

Vertalen van een website

Niets minder dus als het slechten van de Toren van Babylon.
Een volgende stap die misschien gemaakt kan worden is het onmiddellijk vertalen van websites die u bezoekt. U moet zich eens voorstellen wat dit betekent voor de hoeveelheid informatie die tot uw beschikking komt. Als Nederlander heeft u het voordeel dat u meestal wel Engels redelijk goed kunt begrijpen, waardoor al weer heel veel websites voor u toegankelijk worden. Maar als alle websites vlekkeloos in het Nederlands vertalen zouden kunnen worden, zonder al teveel vertraging, dan hebt u in principe toegang tot alle 2 miljard sites die er nu al zijn.

Vertaling ontwikkeling in de tijd

En dat niet alleen, ook heeft iedereen op de wereld toegang tot uw website, waarmee uw mogelijke klantenkring vele tientallen malen gegroeid is.
Tot dusver zijn de beste resultaten nog bereikt bij het vertalen van het geschreven woord. Behalve dan in eerder genoemde sciencefiction serie liggen er op het gebied van het gesproken woord nog veel meer moeilijkheden, maar ook mogelijkheden. Wat te denken van het Skypen met iemand in een andere taal, waarbij de woorden over en weer onmiddellijk worden vertalen. Dit komt toch al aardig in de buurt van een vertaalmachine, nietwaar. Het is moeilijk te voorspellen, wanneer dit soort van mogelijkheden realiteit zullen worden. De ervaring leert dat sommige zaken die we vijftig jaar geleden voor onmogelijk hielden, tegenwoordig helemaal normaal zijn. Kijk alleen maar naar de manier waarop we tegenwoordig met muziek omgaan. De LP is, behalve voor een enkele verzamelaar, nu al even ouderwets als een typemachine. Niemand had dat vijftig, nee zelfs dertig jaar geleden voor mogelijk gehouden.

Is vertaling ontwikkeling traag?

Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen die niet zo snel gaan als verwacht. De eerste maanwandeling leidde toentertijd tot tal van speculaties, over waar de mens in het jaar 2000 in de ruimte allemaal naar toe zouden gaan. Voorlopig is het gebleven bij de maan.
Daarom moet eerst nog maar blijken of de ontwikkelingen op het gebied van vertalen en het internet binnenkort de grote problemen die zich hierbij voordoen zullen weten te overwinnen. Maar zoals u hebt gezien zijn er dan ook duizelingwekkende perspectieven voor het gebruik van internet in het begrijpen en communiceren van vreemde talen.